Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΤΜΣΥ παρουσιάστηκαν στην «Βραδιά του Ερευνητή», Σεπτέμβριος 2019

Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής έδωσε το παρόν στην καθιερωμένη πανευρωπαϊκή γιορτή της έρευνας και της επιστήμης «Βραδιά του Ερευνητή«, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 στο κτήριο Αβέρωφ του ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του ΕΜΠ.

Οι κυριότερες ερευνητικές δραστηριότητες και τα κυριότερα επιτεύγματα του Τομέα ΜΣΥ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μεταφορών παρουσιάστηκαν σε πλήθος επισκεπτών της Βραδιάς του Ερευνητή.

 

Εργαστήριο Οδοποιίας 

Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής 

Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών