Στυλιανός Κόλιας
Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Οδοποιίας

email: skolias@central.ntua.gr