Παρασκευή Ψαράκη-Καλουπτσίδη
Ομότιμη Καθηγήτρια
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ: 20, ισόγειο, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1204

Dr. Βούλα Ψαράκη-Καλουπτσίδη, Πτυχίο Μαθηματικού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc Πολιτικού Μηχανικού-Συγκοινωνιολόγου από το Washington University (USA) και Διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Καθηγήτρια του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Έχει εκτενή διδακτική και ερευνητική εμπειρία στο Σχεδιασμό αεροδρομίων και Μεταφορικών συστημάτων. Επίσης, διαθέτει εκτενή διοικητική εμπειρία στο σχεδιασμό και τη λειτουργία έργων. Διετέλεσε Διευθύντρια Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού στο νέο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, Τεχνικός σύμβουλος στο Υπουργείο Μεταφορών και στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Έχει ενεργή συμμετοχή σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά κοινοτικά προγράμματα.