ΕΜΠ – Ημερίδα «Το Μέλλον της Έρευνας στην Οδική Ασφάλεια», Μάιος 2017

Το ΕΜΠ στο πλαίσιο της 4ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία Ημερίδα με τίτλο «Το Μέλλον της Έρευνας Οδικής Ασφάλειας» στις 15 Μαΐου 2017, στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ.Ο στόχος της ημερίδας αυτής ήταν να προβάλει, μέσω μιας εντατικής ροής παρουσιάσεων, τα κύρια ευρήματα και τις προκλήσεις των βασικών ερευνητικών έργων οδικής ασφάλειας του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του ΕΜΠ, και να ανοίξει τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με το μέλλον της έρευνας στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση της ταχύτητας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με τους στόχους της 4ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. 

Πρόγραμμα Ημερίδας pdf