Επιστημονική Ημερίδα «Έρευνα στην Οδική Ασφάλεια στην Ψηφιακή Εποχή», Mάιος 2019

Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ στο πλαίσιο της 5ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, οργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Έρευνα στην Οδική Ασφάλεια στην Ψηφιακή Εποχή«, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 17 Μαΐου 2019 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Ο στόχος της Ημερίδας υπήρξε η εμβάθυνση στον ρόλο και στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής στην οδική ασφάλεια, μέσω:

  • ενός εντατικού ρυθμού παρουσιάσεων των βασικών ερευνητικών έργων τεχνολογικής αιχμής που εκπονούνται στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ,
  • μίας συζήτησης Ειδικών για τις νέες προοπτικές και ορίζοντες της οδικής ασφάλειας στην ψηφιακή εποχή στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Πρόγραμμα ημερίδας pdf