Ματθίλδη Μπούκα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 107, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1380

email: mbouka@mail.ntua.gr