Μαρία Τσακουμάκη

Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Οδοστρωμάτων

γρ:  81, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.2304

email: mtsakoumaki@mail.ntua.gr

icon.linkedin