Μαρία Τσακουμάκη

Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Οδοποιίας

γρ: 126, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1281

email: mariats9978@gmail.com