Μαρία Πομόνη
Δρ. Συνεργάτης-Ερευνήτρια
Εργαστήριο Οδοποιίας

γρ: 126, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1281

email: mpomoni@central.ntua.gr

Η Μαρία Πομόνη είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι Ερευνήτρια Μηχανικός στο Εργαστήριο Οδοποιίας του ΕΜΠ και εκπονεί τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Διερεύνηση της αντιολισθητικής ικανότητας των οδοστρωμάτων στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των έργων οδικής υποδομής» υπό την επίβλεψη της Επίκ. Καθηγήτριας κας Χριστίνας Πλατή.

Τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής της είναι: ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Λοΐζος και ο Καθηγητής κ. Γιώργος Γιαννής. Ο εξωτερικός διεθνής ερευνητικός σύμβουλος της Διατριβής είναι ο Δρ. Malal Kane (Διευθυντής Έρευνας, Γαλλικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας για τις Μεταφορές, την Ανάπτυξη και τα Δίκτυα – IFSTTAR).