Μαρία Κουάκη
ΙΔΑΧ
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 101, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1331

email: mkouaki@central.ntua.gr

icon.linkedin