Κωνσταντίνος Γκιοτσαλίτης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

email: k.gkiotsalitis@gmail.com
icon.linkedin icon.researchgate icon.googlescholar