Κωνσταντίνος Ειρηναίος Κασελούρης
Μηχανικός – Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 101, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.4715

email: kkaselouris@mail.ntua.gr

Ο Κωνσταντίνος-Ειρηναίος Κασελούρης είναι Πολιτικός Μηχανικός και Ερευνητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Από το 2023 κατέχει Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Ε.Μ.Π., με ειδίκευση στην κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Η έρευνά του περιλαμβάνει κυρίως ανάλυση δεδομένων, τεχνικές μηχανικής μάθησης και στατιστική μοντελοποίηση.