Κωνσταντίνα Γεωργούλη
Δρ Συνεργάτης-Ερευνήτρια
Εργαστήριο Οδοστρωμάτων

γρ: 126, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1477

email: kongeor@central.ntua.gr
icon.academia