Κλεοπάτρα Τάτση
Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

email: ktatsi@gmail.com
icon.linkedin