Τζούλια Ρούσσου
Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 110, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1265

email: jroussou@mail.ntua.gr
icon.linkedin

Η Τζούλια Ρούσσου είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και της Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Departement de Génie Civil et Construction. Είναι Ερευνήτρια Μηχανικός στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ και εκπονεί τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Αποτίμηση επιπτώσεων των συνδεδεμένων και των αυτόματων συστημάτων μεταφορών» υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γιώργου Γιαννή.

Τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής της είναι: ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Γκόλιας και η Επίκ. Καθηγήτρια κα. Ελένη Βλαχογιάννη.