Ιωάννης Φραντζεσκάκης
Ομότιμος Καθηγητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

1930-2017