Ιωσήφ Καρούσος
Μηχανικός-Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email: ikarousos@ymail.com
icon.linkedin