Ιωάννης Ρούσσσης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

email: ioanrous@gmail.com