Ιωάννης Παπαδογιωργάκης
Βοηθός
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 107, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

τηλ: (+30) 210.772.1380

email: i_papadogiorgakis@mail.ntua.gr

icon.linkedin

Ο Ιωάννης Παπαδογιωργάκης είναι βοηθός στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Από το 2022 κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2018).