ΣΕΣ/ΙΜΕΤ – 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Αθήνα, Οκτώβριος 2019

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET/ΕΚΕΤΑ) και  ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.), διοργάνωσαν το «9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019 στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα. Μέλη του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής συμμετείχαν ενεργά στο συνέδριο με επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας.
Το Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (International Congress on Transportation Research – ICTR), που αποτελεί πλέον θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών, απευθύνεται στην εγχώρια επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.
Στόχοι του Συνεδρίου υπήρξαν η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.
Πρόγραμμα Συνεδρίου pdf