Γιώργος Ζάχος
Μηχανικός-Ερευνητής
Εργαστήριο Οδοποιίας

email: gzaxos@central.ntua.gr