Γιώργος Κασσελούρης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ: 88, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1133

email: georgekasselouris@gmail.com

Ο Γεώργιος Κασσελούρης είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εκπονεί τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: «Βελτιστοποίηση μεταφορών στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων» υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αθανάσιου Μπαλλή.