Γεώργιος Καρδαμυλάκης
ΕΤΕΠ
Εργαστήριο Οδοστρωμάτων

γρ: 101, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1338

email: gkardam@central.ntua.gr