Γεώργιος Κανελλαΐδης
Ομότιμος Καθηγητής

γρ: 123, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

τηλ: (+30) 210.772.1283

email: g-kanel@central.ntua.gr

Διδάσκει τα μαθήματα της Οδοποιίας (Road Design and Engineering) στους σπουδαστές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ από το 1986 έως σήμερα.

Ανέπτυξε πολυετή επιστημονική δραστηριότητα για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα: Ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Ανάπτυξη των τριών Στρατηγικών Σχεδίων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα για τις περιόδους 2011-2010, 2006-2010 και 2001-2005. Παρουσίασε το Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2011-2020 στη Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας στις 22 Απριλίου 2013 στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια και επίσης στις Συνεδριάσεις της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την Οδική Ασφάλεια στις 5 Δεκεμβρίου 2013, 10 Ιουνίου 2015 και 22 Δεκεμβρίου 2015. Ήταν κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση με θέμα “Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη βελτίωση της Oδικής Aσφάλειας στην Ελλάδα” που οργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια στις 5 Μαΐου 2008 στο Κτίριο της Παλαιάς Βουλής. Για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, του επεδόθη στις 16 Ιουλίου 2014 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής.

Eπιστημονικός υπεύθυνος (Coordinator) σε ερευνητικά προγράμματα που ανατέθηκαν στο ΕΜΠ από φορείς της Ελλάδας («Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας», «Σύνταξη προδιαγραφών για τον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας στην Εγνατία Οδό», κ.λπ.) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Συντονιστής  διεθνούς ομάδας ερευνητικών φορέων στο ερευνητικό έργο «Διερεύνηση μέτρων ασφάλειας  στις θέσεις εκτελέσεως εργασιών επί των οδών – ARROWS” (Advanced Research On Road Workzone Safety Standards In Europe), «Πλαίσιο κανονισμών για τον σχεδιασμό οδών – SAFESTAR” (Safety Standards For Road Design And Redesign), «Ανάπτυξη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων εμπλοκής σε ατύχημα των ευάλωτων και μη έμπειρων χρηστών της οδού – PROMISING” (Promotion of measures with regard to mobility integrated with safety, taking into account the inexperience of vulnerable user groups), κ.λπ.].

Έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά 50 επιστημονικές εργασίες του και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 46, με μεγάλο αριθμό αναφορών από τρίτους ερευνητές. Επίσης έχουν γίνει αναφορές σε ερευνητικές εργασίες του, σε κείμενα των σύγχρονων Καναδικών και Αυστραλιανών Κανονισμών (Guidelines) καθώς και σε σχετικές εκδόσεις της Ομοσπονδιακής Διεύθυνσης Οδών (Federal Highway Administration, FHWA) των ΗΠΑ. Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή και εθνικά συνέδρια στο αντικείμενο της Οδοποιίας και της Οδικής Ασφάλειας παρουσιάζοντας επιστημονικές εργασίες, σε αρκετά ως προσκεκλημένος ομιλητής και κεντρικός ομιλητής. Eίναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα συγκοινωνιακής υποδομής και οδικής ασφάλειας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς στην Ελλάδα (Υπουργείο Υποδομών, Υπηρεσία ΠΑΘΕ, «Εγνατία Οδός», «Ολυμπία Οδός», «Ιονία Οδός», κ.λπ.) και διεθνώς [Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), Ινστιτούτο Έρευνας των Οδών της Αυστραλίας (Australian Road Research Board, ARRB), Δανικό Οδικό Ινστιτούτο (Danish Road Institute, DRI),  κ.λπ.]. Ήταν πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου (Technical Council) του ΕΜΠ την περίοδο 2000-2013