Γεώργιος Γλαρός
ΕΔΠ
Εργαστήριο Οδοποιίας

γρ: 124, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.2304

email: glaros@central.ntua.gr