Φωτεινή Χριστοφίλη
ΙΔΑΧ
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ: 90, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1290

email: fchrist@civil.ntua.gr