Εύη Κολιού
Δρ. Συνεργάτης Ερευνήτρια
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

Γραφείο: 101, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.4715

email: evi_koliou@mail.ntua.gr

website: https://www.nrso.ntua.gr/p/evi-koliou/

icon.linkedin

Η Εύη Κολιού είναι Πολιτικός Μηχανικός, σήμερα εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτης στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από το 2019 κατέχει Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ με κατεύθυνση Μηχανικός Μεταφορών και Συγκοινωνιακών Υποδομών. Από το 2024 είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, από το Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, στο Imperial College του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο με ερευνητικό θέμα την Ευφυή Κινητικότητα και τον Σχεδιασμό Μεταφορών. Η διδακτορική της διατριβή αφορούσε: «Συνδεσιμότητα οχήματος με όχημα για ανίχνευση τροχαίων περιστατικών σε πραγματικό χρόνο σε αυτοκινητόδρομους: Μελέτη μικροπροσομοίωσης κυκλοφορίας».
Διαθέτει περισσότερα από πέντε (5) χρόνια εμπειρίας σε διάφορους τομείς της κυκλοφοριακής μηχανικής και της οδικής ασφάλειας και κινητικότητας. Έχει συνεπιβλέψει, κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της, 4 φοιτητές MEng και 6 φοιτητές MSc ενώ εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή πανεπιστημίου για τέσσερα (4) χρόνια στο πανεπιστήμιο Loughborough και στο Imperial College του Λονδίνου. Έχει συμμετάσχει σε δύο (2) ερευνητικά προγράμματα (ακαδημαϊκά και βιομηχανικά) ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά επιστημονικά συνέδρια. Αποτελεί επίσης μέρος της National Highways από το 2019, μιας κρατικής εταιρείας που είναι επιφορτισμένη με τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη βελτίωση αυτοκινητοδρόμων και των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων Α, καθώς οι National Highways χρηματοδότησαν το διδακτορικό της, και εργάστηκε στο έργο τους για τέσσερα (4) χρόνια.