Ευάγγελος Μίντσης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

email: vmintsis@gmail.com
icon.linkedin icon.academia icon.googlescholar