Εμμανουήλ Νισύριος
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ: 89, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1723

email: emnisyrios@mail.ntua.gr

icon.linkedin

Ο Εμμανουήλ Νισύριος είναι υποψήφιος Διδάκτωρ και Ερευνητής στο Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2017 είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με ειδίκευση στην κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Επίσης, από το 2021 κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of Science (M.Sc.) in Transportation Systems, από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM), με κατεύθυνση τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS). Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής του εργασίας είχε ως τίτλο: “Αξιολόγηση της επίδρασης της μελλοντικής σύνθεσης του στόλου στις εκπομπές οχημάτων σε αστικές περιοχές”, η οποία είχε ως επιβλέποντα τον Καθηγητή, Δρ. Κωνσταντίνο Αντωνίου.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Ερευνητικός Βοηθός στο ερευνητικό ινστιτούτο της Γερμανίας, Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO, στην ομάδα Mobility Ecosystems και στον τομέα “Μοντελοποίηση Αστικής Κινητικότητας και Προσομοίωση Κυκλοφορίας”. Τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ήταν: Σχεδιασμός Πειραμάτων/Ερωτηματολογίων Δηλωμένης Προτίμησης (SP), Συλλογή και Ανάλυση δεδομένων, Αστική Κινητικότητα, Μοντελοποίηση της Επιλογής Μεταφορικού Μέσου, Μοντέλα Τεσσάρων Βημάτων, Μακροσκοπικές Προσομοιώσεις Κυκλοφορίας και Μοντελοποίηση των Εκπομπών Οχημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι, μεταξύ άλλων, τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, τα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, η Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων, ο Σχεδιασμός και η Βιωσιμότητα των Μεταφορών, η Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Κυκλοφορίας, και η Βελτιστοποίηση των Μεταφορικών Συστημάτων.

Εκπονεί τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: «Βελτιστοποίηση και αξιολόγηση βάσει προσομοίωσης στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας και στόλου για συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα» υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δρ. Κωνσταντίνου Γκιοτσαλίτη. Η Διδακτορική Διατριβή υλοποιείται με υποτροφία από το ερευνητικό πρόγραμμα “CONDUCTOR EU H2020 Project: Fleet and Traffic Management Systems for conducting Future Cooperative Mobility”, και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ).