Εμμανουήλ Καμπιτάκης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 04, Ισόγειο, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1289

email: ekampitakis@central.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate icon.academia