Ελένη Παππά
Ερευνήτρια
Εργαστήριο Οδοποιίας

γρ: 82, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1279

email: epappa@central.ntua.gr