Ελένη Μαντούκα
Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφορακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email: elmant@central.ntua.gr