Κωνσταντίνος Αμπακούμκιν
Ομότιμος Καθηγητής
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

email: eupalinos@tee.gr