Χρήστος Κατρακάζας

Μηχανικός Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 110, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1265

email: ckatrakazas@mail.ntua.gr
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar