Αθανάσιος Θεοφιλάτος
Δρ. Συνεργάτης-Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1575

email: atheofil@central.ntua.gr
website: www.nrso.ntua.gr/p/atheofil/
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar