Αρμίρα Μαρία Κονταξή

Μηχανικός Ερευνήτρια

Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1575

email: akontaxi@mail.ntua.gr  icon.linkedin