Αρετή Γκούμα
Βοηθός
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 104, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1376

email: agouma@central.ntua.gr