Απόστολος Γιώτης
Ομότιμος Καθηγητής
Εργαστήριο Οδοποιίας

email: apyotis@central.ntua.gr