Αναστάσιος Στεργίου
ΕΤΕΠ
Εργαστήριο Οδοστρωμάτων

γρ: 127, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1281

email: stasos@central.ntua.gr