Αλεξάνδρα Λαΐου
Συνεργάτης Ερευνήτρια
Εργαστήριο Οδοποίας

γρ: 107, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1265

email: alaiou@central.ntua.gr
website: www.nrso.ntua.gr/alaiou/
icon.linkedin icon.researchgate