Αγγελική Σιδέρη

Βοηθός
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής
γρ: 112, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1380

email: asideri@mail.ntua.gr