Αγγελική Παπαδάκη
Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

email: apapadaki@oasa.gr