Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΤΜΣΥ παρουσιάστηκαν στην «Βραδιά του Ερευνητή», Σεπτέμβριος 2015

Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής έδωσε το παρόν στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Βραδιά του Ερευνητή«, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις 25 εώς τις 27 Σεπτεμβρίου 2015 στο κτήριο Αβέρωφ του ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του ΕΜΠ. Οι κυριότερες ερευνητικές δραστηριότητες και τα κυριότερα επιτεύγματα του Τομέα ΜΣΥ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μεταφορών παρουσιάστηκαν σε πλήθος επισκεπτών της Βραδιάς του Ερευνητή.