Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ 4ος καλύτερος στην Ευρώπη, 2023

Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατατάχθηκε 4ος στην Ευρώπη και 26ος στον κόσμο ανάμεσα σε όλους τους Τομείς Μεταφορών και παρουσίασε την καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε όλους τους Τομείς του ΕΜΠ και όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η κατάταξη αυτή προέκυψε από την τελική βαθμολογία του EduRank που βασίζεται σε τρία μέρη: 45% ερευνητικές επιδόσεις, 45% μη ακαδημαϊκή προβολή και 10% βαθμολογία αποφοίτων. Ο Διευθυντής του Τομέα Γιώργος Γιάννης δήλωσε ότι: «η επιμονή στην επιστημονική αριστεία των υψηλά καταρτισμένων Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών του Τομέα μας συμβάλλει αποφασιστικά σε ένα μέλλον με αποδοτικά, πράσινα και ασφαλή μεταφορικά συστήματα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως»icon.url