Ο π. Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Λυμπέρης Διευθυντής της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας του ΟΣΕ, Φεβρουάριος 2017

Ο πρώην Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής  της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κώστας Λυμπέρης ορίστηκε Διεθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού στη Σιδηροδρομική Ακαδημία του ΟΣΕ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!