Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου υποστήριξε τη Διδακτορική Διατριβή του για την Απόσπαση προσοχής του οδηγού, Αύγουστος 2015

Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου υποστήριξε με επιτυχία στις 31 Αυγούστου 2015, την Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Παράγοντες κινδύνου, συμπεριφορά οδηγού και πιθανότητα ατυχήματος. Η περίπτωση της απόσπασης της προσοχής του οδηγού«. Το διδακτορικό του εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γιώργου Γιαννή.

Στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάλυση της επιρροής χαρακτηριστικών του οδηγού και του οδικού περιβάλλοντος στην οδηγική συμπεριφορά και την πιθανότητα ατυχήματος σε μη αναμενόμενο συμβάν, με έμφαση στην απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης κατά τα οποίο 95 συμμετέχοντες οδήγησαν υπό διαφορετικές συνθήκες απόσπασης της προσοχής (κινητό τηλέφωνο, συνομιλία με συνεπιβάτη), εντός/εκτός κατοικημένης περιοχής σε χαμηλό/υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της ανάλυσης λανθανουσών μεταβλητών, αναπτύχθηκε μια αλληλουχία τεσσάρων Δομικών Μοντέλων Eξισώσεων που επέτρεψε τη συνολική συνδυαστική ανάλυση της επιρροής των εξεταζόμενων παραγόντων κινδύνου απευθείας στην οδηγική επίδοση, το οδηγικό λάθος και την πιθανότητα ατυχήματος σε μη αναμενόμενο συμβάν. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι πιο πιθανό να υποπέσουν σε οδηγικό λάθος είναι νέες ή ηλικιωμένες γυναίκες οδηγοί εντός κατοικημένης περιοχής ενώ πιο πιθανό να εμπλακούν σε ατύχημα σε μη αναμενόμενο συμβάν είναι γυναίκες οδηγοί, σε χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο ενώ μιλούν στο κινητό τηλέφωνο.

Περίληψη: pdf

Παρουσίαση: ppt