Ο Παναγιώτης Γεωργίου υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή για τη συμπύκνωση των ασφαλτομιγμάτων, Δεκέμβριος 2016

Ο Παναγιώτης Γεωργίου, υποστήριξε με επιτυχία στις 14 Δεκεμβρίου 2016 τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα «Συμβολή στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών συμπύκνωσης ασφαλτομιγμάτων«. Το διδακτορικό του εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ανδρέα Λοΐζου.