ΕΜΠ/ Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νόηση, Συμπεριφορά και οδήγηση Διαθεματικό Συνέδριο, Αθήνα Ιούνιος 2015

Ένα στοχευμένο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Νόηση, Συμπεριφορά και Oδήγηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 26 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και το Τμήμα Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Κοινωνικής Ιατρικής και το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τις ακόλουθα δύο διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

DRIVERBRAIN – Επιδόσεις οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις σε μη αναμενόμενα συμβάντα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ,

DISTRACT – Αιτίες και επιπτώσεις της απόσπασης της προσοχής του οδηγού: μια μελέτη προσομοιωτή οδήγησης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ,

Όλες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες: url