Βραβείο «Απόστολου Χρ. Γιώτη» στην φοιτήτρια της Σχολής Πολ. Μηχανικών ΕΜΠ Αργυροπούλου Αναστασία, Δεκέμβριος 2016

Το “Βραβείο Απόστολος Χρ. Γιώτης” για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 απονεμήθηκε στην φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αργυροπούλου Αναστασία, η οποία συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα κορμού Οδοποιία Ι (5ο εξάμηνο), Οδοποιία ΙΙ (6ο εξάμηνο) και στο υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Οδοστρώματα (8ο εξάμηνο).

Απόφαση Συγκλήτου pdf