ΕΜΠ – Μεταδιδακτορικές υποτροφίες «Marie Curie Individual Fellowships» 2017

Το ΕΜΠ προσκαλεί έμπειρους ερευνητές που κατοικούν εκτός Ελλάδας, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν ένα μεταδιδακτορικό ερευνητικό πρόγραμμα στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ, να υποβάλουν αίτηση για Ευρωπαϊκές ή Παγκόσμιες Υποτροφίες του Προγράμματος Marie Curie Individual Fellowships της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προθεσμία: η 14η Σεπτεμβίου 2017).Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π. είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας ερευνητικό κέντρο στον τομέα των μεταφορών, που προσφέρει υψηλού επιπέδου ερευνητικές ευκαιρίες στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία των μεταφορών, μέσω μιας ζεστής και εξειδικευμένης ερευνητικής ομάδας. Λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Marie  pdf5 Curie και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.