Το Θωμαΐδειο Βραβείο ΕΜΠ σε 3 υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα ΜΣΥ, Μάρτιος 2015

Στους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, κ.κ. Αθανάσιο Θεοφιλάτο, Εμμανουήλ Μπαρμπουνάκη και Ιωάννα Παγώνη απονεμήθηκε το Θωμαΐδειο Βραβείο του ΕΜΠ για τις δημοσιεύσεις τους σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων.

Οι εργασίες που βραβεύτηκαν είναι οι ακόλουθες: